SALONPLENOS

DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Ordinaria

Data e hora: 22 de novembro de 2018 ás 20:15 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Moción do grupo do PP: Día Internacional para e eliminación da violencia contra a muller

     2. Moción do grupo do PP: Eliminación puntos negros da N-550 no seu trazado en Valga

     3. Moción do grupo do PSOE: Nomeamento de fillo predilecto a D. Pepe Potel e para que a sala de exposicións do Auditorio pase a chamarse "Sala de exposicións Pepe Potel"

B) Parte de control

     4. Dación de conta decretos de Alcaldía (Art. 42 do ROF)

     5. Mocións de urxencia

     6. Rogos e preguntas

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton radio

boton tempo

Volver