Xestión de Prestacións Económicas:

 

 Xestión doutras prestacións:

  • Programa Turismo Social do IMSERSO. (Ver enlace web)
  • Programa Termalismo Social do IMSERSO. (Ver enlace web)
  • Termalismo Deputación  (Depotermal). (Ver enlace web)
  • Teleasistencia para persoas en situación de dependencia: Poderán acceder a este servizo aquelas persoas que na solicitude de recoñecemento de dependencia sinalen como expectativa o servizo de teleasistencia. (Ver enlace web)
  • Teleasistencia domiciliaria da Deputación: Persoas maiores ou discapacitadas que vivan soas ou as persoas que estean acompañadas e teñan as súas facultades moi minguadas para valerse na vida cotiá. (Ver enlace web)
  • Recoñecemento do grao de discapacidade. (Ver enlace web)
  • Tarxetas Aparcamento.
  • Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal. (Ver enlace web)
  • Título de familia numerosa. (Ver enlace web)
  • Carné familiar. (Ver enlace web)

boton tesoreria

boton imserso

boton deputacion

Volver