Accessibility Tools

AS PAISAXES E O TERRITORIO

 

A LAGOA DA MINA MERCEDES

A Mina Mercedes ou Lagoa de Santa Cristina ten a súa orixe nunha mina a ceo aberto para a extracción de caolín utilizado na fabricación de ladrillo. Unha vez esgotada a extracción abandónase e convértese nunha masa de auga de 3,5 Ha, a máis extensa de Pontevedra.

Esta zona comeza a ser poboada por flora e fauna de ambientes palustres autorexenerándose nun humidal. Hoxe en día é un exemplo de impacto ambiental reconvertido en ecosistema de interese ecolóxico.

Preto, e aínda neste proceso de cambio, temos una explotación similar que evidencia as modificación sufridas na Mina Mercedes.

OS MIRADOIROS

A condición de val que presenta Valga fai que se vexa rodeada de elevacións que nos deixan uns espléndidos miradoiros naturais.

O CHAN DO MONTE DE SETECOROS

O han do Monte de Setecoros permítenos a oportunidade de ser observadores da beleza do val do Río Louro e a Ría de Arousa.

O ALTO DE CAMPORREDONDO

O Alto de Camporredondo ofrece as fermosas vistas do val do Baixo Ulla co seu sinuoso percorrido.

O MIRADOR DE MONTE XESTEIRAS

Con aproximadamente 711 metros de altitude, o Mirador do Monte Xesteiras preséntase impoñente dominando as vistas panorámicas da Estrada, Cuntis, boa parte de Arousa e ata máis alá de Santiago.

MONTE BEIRO

Dende Monte Beiro, con tan só 140 m. e cun muíño de vento como exemplo do aproveitamento eólico no pasado, podemos apreciar na súa maxestuosidade o Val do Ulla, a Serra do Barbanza ou concellos limítrofes como Pontecesures, Padrón ou Catoira.

 

LOS PAISAJES Y EL TERRITORIO

LA LAGUNA DE LA MINA MERCEDES

La Mina Mercedes o Lagoa de Santa Cristina tiene su origen en una mina a cielo abierto para la extracción de caolín utilizado en la fabricación de ladrillos. Una vez agotada la extracción se abandona y se convierte en una masa de agua de 3,5 Ha, la más extensa de Pontevedra.

Esta zona empieza a poblarse de flora y fauna procedentes de ambientes palustres que se autorregeneran en un humidal  . Hoy es un ejemplo de impacto ambiental reconvertido en un ecosistema de interés ecológico.

Cerca de allí, y aún en este proceso de cambio, tenemos una explotación similar que muestra las modificaciones sufridas en la Mina Mercedes.

LOS MIRADORES

La condición de valle que presenta Valga hace que se vea rodeada de elevaciones que nos dejan unos espléndidos miradores naturales.

O CHAN DO MONTE DE SETECOROS

El lugar de O Chan do Monte de Setecoros nos permite la oportunidad de ser observadores de la belleza del valle del Río Louro y la Ría de Arousa.

EL ALTO DE CAMPORREDONDO

El Alto de Camporredondo ofrece hermosas vistas del valle de Baixo Ulla con su sinuoso recorrido.

EL MIRADOR DE MONTE XESTEIRAS

Con aproximadamente 711 metros de altitud, el Mirador de Monte Xesteiras se presenta imponente dominando las vistas panorámicas de la Estrada, Cuntis, buena parte de Arousa e incluso más allá de Santiago.

MONTE BEIRO

Desde Monte Beiro, con tan sólo 140m y con un molino de viento como ejemplo del aprovechamiento eólico en el pasado, podemos apreciar en su majestuosidad el Valle del Ulla, la Sierra del Barbanza o municipios limítrofes como Pontecesures, Padrón o Catoira.

 

LANDSCAPES AND TERRITORY

THE MINE MERCEDES LAKE

The Mina Mercedes or Lagoa de Santa Cristina originates from an open-pit mine for extracting kaolin used in brick manufacturing. Once the extraction is exhausted, it is abandoned and becomes a water mass of 3.5 hectares, the largest in Pontevedra. This area begins to be populated by flora and fauna from marshy environments, regenerating into a wetland. Today, it serves as an example of environmental impact retransformed into an ecosystem of ecological interest. Nearby, and still amidst this process of change, there is a similar exploitation that exposes the modifications undergone in Mina Mercedes.

VIEWPOINTS

The valley condition of Valga is surrounded by elevations that provide splendid natural viewpoints.

CHAN DO MONTE DE SETECOROS 

The Chan do Monte de Setecoros offers us the opportunity to observe the beauty of the Louro River Valley and the Ría de Arousa.

ALTO DE CAMPORREDONDO 

The Alto de Camporredondo provides beautiful views of the Lower Ulla Valley with its winding course.

MONTE XESTEIRAS VIEWPOINT 

With an altitude of approximately 711 meters (about 2332.68 ft), the Monte Xesteiras Viewpoint stands imposing, dominating panoramic views of A Estrada, Cuntis, a significant part of Arousa, and even beyond Santiago.

 MONTE BEIRO

From Monte Beiro, with just 140 meters of elevation and a windmill as an example of past wind energy utilization, we can appreciate in its majesty the Ulla Valley, the Barbanza Mountain Range, and neighboring municipalities such as Pontecesures, Padrón, or Catoira.

boton extensions

boton obradoiro

Volver