Accessibility Tools

As principais funcións da Oficina Técnica do Concello de Valga son:

 • Redacción e execución de proxectos de obras municipais:

       - Urbanización de rúas.

       - Pavimentación de viais.

       - Humanización de parques e zonas públicas.

       - Edificios municipais.

       - Alumeado.

       - Saneamento.

       - Abastecemento.

 • Información urbanística a particulares.
 • Supervisión urbanística e control de obras particulares.
 • Tramitación de licenzas urbanísticas.

       - Obras maiores.

       - Comunicación previa.

       - Segregacións.

       - Primeira ocupación.

 • Información, supervisión e tramitación de actividades.
 • Información catastral a particulares.
 • Realización de certificacións urbanísticas.
 • Solicitude de subvencións, autorizacións, informes e demais tramites con outras administracións para a concesión de obras.
 • Redacción e supervisión de elementos do planeamento.
 • Xestión do patrimonio municipal do solo.
 • Realización de visitas técnicas.
 • Todos aqueles traballos propios e derivados dunha oficina técnica.

boton sixpac

boton pxom

boton extensions

boton obradoiro

Volver