- Nos vindeiros días publicaranse as listaxes provisionais de admitidos e excluídos

- O procedemento de selección terá en conta a experiencia e formación dos candidatos, que terán que realizar dúas probas de capacidade e aptitude

 

Valga, 4 de outubro de 2018.

Un total de dez aspirantes presentaron as súas solicitudes para participar no concurso-oposición convocado polo Concello para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de Técnico de Administración Xeral. O prazo de presentación de solicitudes rematou o pasado xoves, 27 de setembro e nos vindeiros días publicaranse as listaxes provisionais de aspirantes admitidos e excluídos.

O procedemento de selección constará de dúas fases. Unha primeira de concurso (ata un máximo de 40 puntos) na que se terá en conta a experiencia profesional, a formación e outros aspectos socioeconómicos como atoparse en situación de desemprego. A segunda fase de oposición (ata un máximo de 60 puntos) conlevará a realización de dúas probas de capacidade e aptitude que terán carácter eliminatorio.

A cualificación final será a suma da puntuación obtida en cada unha das fases.

O Concello de Valga convocou este procedemento selectivo ante a necesidade e urxencia de cubrir postos con persoal que desempeñe funcións propias de funcionarios de carreira.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton radio

boton tempo

Volver