DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Ordinaria

Data e hora: 17 de setembro de 2018 ás 20:30 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o 16 de xullo de 2018.

     2. Expediente 700/2018.Proxecto de prevención e defensa contra os incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa no Concello de Valga.

     3. Expediente 711/2018. Cesión ao Museo da Historia de Valga de dona Sara Barreiro Morono.

     4. Expediente 712/2018. Ordenanza para o impulso da lingua galega no Concello de Valga.

     5. Expediente 531/2018. Selección de persoal e provisión de postos: Praza de tesoureiro.

     6. Festivos locais 2019.

     7. Dar conta exposición pública conta xeral 2017.

     8. Moción 41 do PSdeG-PSOE: Becas para adquisición de material escolar e libros de texto para os estudantes do concello de Valga.

     9. Moción 42 do PSdeG-PSOE: Campaña contra a violencia no deporte.

B) Actividade de control

    10. Dación de conta Decretos de Alcaldía (art. 42 do ROF).

    11. Mocións de urxencia.

    12. Rogos e preguntas.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver