Accessibility Tools

NOVAS DO CONCELLO

DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Ordinaria

Data e hora: 14 de maio de 2018 ás 20:30 horas.

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o 19 de marzo de 2018.

     2. Expediente 328/2018. Aprobación proxecto embarcadoiro en Valga.

     3. Expediente 327/2018. Proposta modificación de créditos, financiado con remanente de tesourería.

     4. Expediente 293/2018. Modificación ordenanzas fiscais. Adhesión ao protocolo xeral de actuación entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia mediante a creación da iniciativa "Concellos Doing Business Galicia".

     5. Expediente 455/2017. Caixa de Anticipos. Solicitude cambio de destino 400.000 euros.

     6. Dar conta ao Pleno das obras do Plan Concellos da Deputación Provincial de Pontevedra. Saneamento

     7. Dar conta da liquidación do presuposto 2017.

     8. Dar conta da execución trimestral do orzamento relativo ao primeiro trimestre do 2018.

     9. Dar conta do período medio de pago a proveedores e morosidade do primeiro trimestre de 2018.

     10. Moción 37 do PSdeG-PSOE: Aplicación do convenio de Istambul e rechazo da sentenza de "La Manada".

     11. Moción 39 do PSdeG-PSOE: Solución e mellora da cobertura de internet do Concello de Valga.

B) Actividade de control

     12. Dación de conta decretos de Alcaldía (art. 42 do ROF).

     13. Mocións de urxencia.

C) Rogos e preguntas

 

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton extensions

boton sede electronica

boton bandos

boton rueiro

boton tempo

boton obradoiro

Volver