NOVAS DO CONCELLO

- Ás dúas modalidades do certame poden concorrer traballos de investigación de ámbito galego e proxectos centrados en Valga

- O prazo de presentación das obras permanecerá aberto ata o día 25 de abril

FerroCouseloMuseoo

Valga, 22 de marzo de 2023.

O Concello de Valga convoca a XXIV edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo, un certame que homenaxea a esta insigne figura da cultura galega e Fillo Predilecto do municipio co obxectivo de promover e incentivar os estudos actuais de investigación no campo das ciencias históricas.

Os traballos poden presentarse ata o día 25 de abril nas dúas modalidades habituais. Á primeira, dotada con 4.000 euros, poden concorrer traballos de investigación de ámbito galego, dentro das especialidades de etnografía, paleografía, numismática, arqueoloxía, historia e historia da arte. As obras deben estar escritas en galego, ser inéditas e que non teñan obtido ningún premio anteriormente. A extensión mínima será de 50 folios e a máxima de 300.

Na segunda modalidade convócase unha bolsa de estudos para proxectos centrados en estudos históricos, etnográficos ou sobre persoeiros do municipio de Valga. Os participantes deben presentar un guión razoado no que detallen os obxectivos que pretenden acadar co traballo, a metodoloxía a empregar e as distintas fases de realización. Esta bolsa está dotada con 3.000 euros. O 25% desta cantidade entregarase unha vez fallado o premio e o 75% restante ao remate do traballo.

Os participantes en calquera das dúas modalidades deben dirixir os seus traballos ao Rexistro de Entrada do Concello de Valga entregando cinco copias tamaño A4, con fonte Arial tipo 12 e interlineado simple. É imprescindible presentar os traballos baixo un lema, que tamén figurará no exterior da plica na que se incluirán o nome e apelidos do autor, enderezo e teléfono. O prazo de entrega finaliza o 25 de abril e os gañadores daranse a coñecera finais do mes de xullo, coincidindo co aniversario do nacemento de Xesús Ferro Couselo.

O xurado estará constituído por catro especialistas no campo da investigación designados pola Comisión de Cultura do Concello, que se reservará para si a Presidencia e a Secretaría. Se o considera pertinente, o xurado poderá dividir o premio, concedéndollo como máximo a dúas obras. Tamén poderá declarar deserto o certame se os traballos non acadan a calidade desexable.

As obras premiadas quedarán en poder do Concello de Valga, que se reserva o dereito de publicación.

Bases

 

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton extensions

boton sede electronica

boton bandos

boton rueiro

boton tempo

Volver