DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Ordinaria

Data e hora: 19 de marzo ás 20:30 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o 30 de xaneiro de 2018 e da sesión extraordinaria celebrada o 9 de febreiro de 2018.

    2. Expediente 107/2018. Procedemento de contratación: Xestión indirecta do servizo de ximnasio municipal e pavillón polideportivo de Beiro.

    3. Expediente 199/2018. Delegación na Deputación Provincial de Pontevedra - ORAL das facultades de xestión e recadación das multas de tráfico.

    4. Expediente 203/2018. Solicitar á Deputación Provincial a posta en servizo de diversas asistencias en trámites de Policía Urbana (consumo de bebidas alcoólicas, infraccións de horario...).

B) Parte de control

     5. Dación de conta decretos de Alcaldía (art. 42 do ROF).

    6. Dar conta ao Pleno do informe da remisión do presuposto municipal relavito ao exercicio 2018.

    7. Mocións de urxencia.

C) Rogos e preguntas

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bandos

boton rueiro

boton tempo

Volver