- Diríxense á hostalería, comercio, axencias de viaxes, ximnasios e outros servizos que tiveran que pechar a súa actividade ou sufriran unha baixada na facturación

- O prazo para solicitalas será de 15 días naturais unha vez se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia

 

Valga, 4 de decembro de 2021.

O Concello ven de facer públicas as bases que rexerán a concesión dunha nova remesa de axudas a sectores afectados pola pandemia da Covid-19, coma a hostelería, o comercio, axencias de viaxes, ximnasios, servizos ou similares.

Poden optar a estas axudas autónomos e pequenas e medianas empresas con ata 10 persoas empregadas dos sectores xa citados. Os requisitos que deben cumprir son:

  • Que a actividade estivese pechada nalgún momento entre o 14 de marzo de 2020 e o 31 de maio de 2021 debido ás medidas de protección fronte á Covid.
  • Que a actividade non estivera obrigada ao peche pero que tivese unha baixada de facturación de, alomenos, o 35%.
  • Que a actividade económica se exerza no concello de Valga, estando o domicilio social e fiscal no termo municipal.

Segundo as bases, considéranse subvencionables os seguintes gastos relacionados coa actividade da empresa: alugueres, subministración (luz, auga, electricidade...), seguros de responsabilidade civil e accidentes, compra de mercadorías relacionadas coa actividade, gastos derivados dos salarios do persoal, gastos financeiros directamente relacionados coa actividade, gastos de protección sanitaria fronte á Covid-19 ou a compra de medidores de CO2.

A contía total das axudas será de 17.109’35 euros, aportados a través do Plan Concellos pola Deputación provincial.

As bases poden consultarse na Sede Electrónica do Concello ou na páxina web municipal (https://www.valga.gal/atencion-cidada/impresos-solicitudes). O prazo de presentación das solicitudes será de 15 días naturais que comezarán a contar ao día seguinte da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

 

A finalidade destas subvencións é seguir contribuíndo ao mantemento da actividade económica, o emprego e a competitividade dos sectores afectados, para que poidan seguir facendo fronte ás consecuencias da pandemia, especialmente a aquelas relacionadas coa paralización da actividade e a forte diminución da facturación debido á aplicación de medidas restritivas.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton directorio

boton tempo

Volver