Data e hora: 21 de febreiro de 2022 ás 20:10 horas

Lugar: Salón de Plenos

SalonPlenoss

 

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación da acta da sesión anterior celebrada en data 13-12-2021.

B) Actividade de control

     2. Dar conta dos decretos de Alcaldía (Art. 42 ROF).

     3. Dar conta ao Pleno do informe de execución trimestral do orzamento relativo ao cuarto trimestre de 2021.

     4. Dar conta ao Pleno do xustificante do período medio de pago a provedores.

     5. Dar conta ao Pleno do informe de cumprimento de prazos de pagamento relativo ao cuarto trimestre de 2021.

     6. Mocións de urxencia.

     7. Rogos e preguntas.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton directorio

boton tempo

Volver