DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Extraordinaria

Data e hora: 9 de febreiro de 2018 ás 20:15 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Expediente de contratación de Mª Luisa Margarita Álvarez Iglesias

    2. Expediente de pago de suplidos de gastos de locomoción, peaxe e dietas en manutención ao interventor acumulado e ao secretario acumulado

    3. Situación laboral dos traballadores Jesús Bermúdez Navia e Emilia Ríos Gómez

    4. Expediente de adxudicación e contratación, así como denuncias/reclamacións presentadas, da rehabilitación do edificio destinado a Centro de Interpretación da Caña

    5. Presencia de D. Luis Nieto Lago nas dependencias municipais realizando labores de atención ao público, administrativos e secretaría

    6. Expediente de contrato de servizo de impartición de módulos docentes no marco de Plan Integrado para o Emprego 2016-2017

    7. Expediente de contratación ás empresas adxudicatarias dos cursos ADF dende o ano 2010

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton radio

boton tempo

Volver