Data e hora: 23 de novembro de 2020 ás 20:10 horas

Lugar: Salón de Plenos

SALONPLENOS

 

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

     2. Expediente 566/2020. Aprobación do proxecto Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible (Paces).

B) Actividade de control

     3. Dar conta dos Decretos de Alcaldía (Art. 42 do ROF).

     4. Dar conta ao Pleno do informe sobre execución trimestral do orzamento correspondente ao terceiro trimestre de 2020.

     5. Dar conta ao Pleno do informe do cálculo do período medio de pago de proveedores correspondente ao terceiro trimestre de 2020.

     6. Dar conta ao Pleno do informe sobre prazos de pagamento correspondentes ao terceiro trimestre de 2020 (morosidade).

     7. Mocións de urxencia.

     8. Rogos e preguntas.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver