- O contrato inclúe telefonía fixa e móbil e acceso a Internet en todas as sedes municipais, tanto administrativas como laborais

- Para ofrecer aos veciños un mellor servizo de rede móbil e datos, o Concello pon a disposición do adxudicatario solo, acometida eléctrica e unha torre para a súa instalación

 

Valga, 14 de outubro de 2020.

O Concello de Valga vén de sacar a contratación o subministro de servizos de telecomunicacións –telefonía e internet– para un período de catro anos por un valor estimado de 74.400 euros.

O contrato abarca a prestación dos servizos de renovación, mellora e mantemento da rede, infraestruturas, equipamento de comunicacións e liñas de telecomunicacións do Concello en todos os ámbitos implicados: rede de voz, datos e Internet.

O adxudicatario proporcionará, tamén, os servizos de telefonía fixa e móbil e de conexión a Internet, dispoñendo das máximas prestacións permitidas pola tecnoloxía actual.

Ademais, é obxecto de contratación a subministración e instalación dos novos compoñentes necesarios para as infraestruturas de comunicación de voz e datos das distintas sedes municipais: tanto as administrativas (Concello, Edificio de usos administrativos, CODI e Auditorio, incluíndo este último a Escola de Música, o Centro Superior de Música e o Centro de Día) coma as laborais (Casa da Cultura, Museo, Depuradora e Escola Taller).

En virtude deste contrato o co obxectivo de ofrecer aos veciños un mellor servizo de rede móbil e de datos 3G/4G/5G naquelas zonas onde a cobertura é deficiente, o Concello porá a disposición solo municipal, acometida eléctrica e torre de telecomunicacións para a súa instalación, configuración e mantemento por parte do adxudicatario.

A contratación realízase mediante un procedemento negociado sen publicidade ao que serán convidadas a participar un mínimo de tres empresas capacitadas para a prestación do servizo coas que se negociarán os aspectos técnicos e económicos recollidos nos pregos. Con anterioridade este mesmo contrato de subministro licitouse por procedemento aberto, quedando deserto.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver