DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Ordinaria

Data e hora: 30 de xaneiro de 2018 ás 20:30 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

    1. Aprobación, se procede, das actas das sesións ordinaria e extraordinaria celebradas o 4 de decembro de 2017

    2. Expedientes 54/2018 e 611/2017. Aprobación definitiva dos orzamentos 2018 e documentos que o integran, previa resolución das alegacións presentadas durante o trámite de información ao público. Adopción dos acordos que procedan.

B) Actividade de control

    3. Dación de conta de Decretos da Alcaldía

    4. Mocións de urxencia

C) Rogos e preguntas

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bandos

boton rueiro

boton tempo

Volver