- A comisión de seguemento creada polo Concello destaca que, polo de agora, non consta ningún contaxiado no municipio

- O alcalde está diariamente en contacto co Centro de Saúde para coñecer cal é a situación

VirusCovid19

Valga, 20 de marzo de 2020.

A Comisión creada polo Concello para facer un seguemento da situación de emerxencia sanitaria a causa do coronavirus analizou, na súa reunión deste mediodía, a información transmitida polo Ministerio de Sanidade sobre a correcta xestión dos residuos domésticos naqueles fogares nos que haxa algún enfermo con coronavirus ou persoas en corentena.

Os membros da Comisión consideran importante transmitir esta información á veciñanza, a pesar de que polo de agora non consta ningún caso de positivo en coronavirus no termo municipal. Aínda así, e ante a posibilidade de que no futuro se poida detectar algún caso, a Comisión entende que é fundamental que a poboación conte coa información axeitada para saber como actuar e, neste caso concreto, como xestionar os residuos xerados no seu fogar.

As directrices do Ministerio de Sanidade son as seguintes:

 - Os residuos do paciente, incluídos os guantes, panos e mascarillas, deben introducirse nunha bolsa de plástico (BOLSA 1) nun cubo de basura situado dentro da habitación e preferiblemente con tapa e pedal de apertura, sen realizar ningunha separación para a reciclaxe.

- A BOLSA 1 debe pecharse axeitadamente e introducila nunha segunda bolsa do lixo (BOLSA 2), na que tamén se depositarán os guantes e mascarilla utilizados polo coidador, e que se pechará correctamente antes de saír da habitación.

- A BOLSA 2 depositarase co resto dos residuos domésticos na bolsa de basura correspondente ao contedor verde. Esta bolsa tamén debe pecharse axeitadamente.

-  Inmediatamente despois realizarase unha completa hixiene de mans, con auga e xabón, ao menos durante 40 ou 60 segundos.

- A BOLSA 3 depositarase exclusivamente no contedor verde, estando terminantemente prohibido depositala nos contedores de recollida separada (orgánica, envases, papel, vidro ou téxtil) nin abandonala no entorno.

O alcade, José María Bello Maneiro, informou ademais na reunión de que está diariamente en contacto co Centro Médico e o PAC de Baño dende que comezou a crise para coñecer cal é a situación da pandemia no que respecta ao noso municipio e tamén para interesarse polas necesidades dos profesionais sanitarios que alí traballan.

O Concello lembra que, en caso de algunha persoa note algúns dos síntomas da enfermidade, debe seguir todas as directrices indicadas polas autoridades sanitarias. É moi importante que non se desprace ao Centro de Saúde nin a ningún outro centro sanitario, senón que debe chamar por teléfono ao número 900 400 116.

O goberno municipal agradece aos veciños de Valga a responsabilidade que están demostrando nun momento difícil coma este, cumprindo maioritariamente o decreto de Estado de Alarma e non saíndo das súas casas salvo causas moi xustificadas, o que favorece a saúde de todos.

Residuos copia

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver