Accessibility Tools

NOVAS DO CONCELLO

- O goberno local entende que se trata dunha resolución “politizada, arbitraria e que atenta contra os intereses dos veciños de Valga”

- O proxecto, cun orzamento de máis dun millón de euros, inclúe o acondicionamento do interior do inmoble, o seu equipamento e a mellora da praza Vicente Cousiño

edificio

Valga, 29 de decembro de 2017.

O Concello de Valga presentou un recurso de reposición contra a decisión adoptada pola Deputación de Pontevedra de desestimar a solicitude dunha subvención de 849.022,94 euros para o proxecto “Remate do edificio de usos administrativos e acondicionamento da praza Vicente Cousiño”, cun orzamento total de 1.061.276,67 euros.

A denegación da a axuda é, para o goberno local, unha decisión “politizada, arbitraria e que atenta contra os intereses dos Veciños de Valga”. O recurso engade, ademais, que é “contraria a dereito” tendo en conta as “Bases reguladoras das subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servizos. Concellos de menos de 20.000 habitantes”, publicadas no BOP do 16 de agosto de 2017 e modificadas o 20 de setembro. “O Concello de Valga presentou en forma e prazo a subvención” de acordo con estas bases, conclúe o recurso.

Segundo as bases reguladoras a convocatoria dirixíase á execución de equipamentos e dotacións municipais na provincia de Pontevedra, cun máximo dunha única actuación por concello de menos de 20.000 habitantes e para investimentos cuxo importe terá que ser superior o que lle corresponde na liña 1 do Plan Concellos 2017. Inclúense equipamentos socio-culturais, administrativos, deportivos, de ocio e lecer e outros; construción de novos equipamentos municipais; remodelación, reforma, rehabilitación, adecuación de edificios destinados a usos de equipamento municipal ao servizo de toda a cidadanía; e reforma ou adecuación de prazas, paseos, alamedas, que deben garantir o seu uso por toda a cidadanía. O proxecto presentado polo Concello de Valga adecúase a estas esixencias tanto no referido ás obras a realizar como no tocante ao importe da subvención (849.022,94 euros).

A Deputación apunta como un motivo de desestimación que “o proxecto achegado non cumpre co contido de proxecto básico”, cando en realidade no só cumpre senón que excede o contido mínimo esixido para un proxecto básico segundo o Código Técnico da Edificación. Segundo este código os contidos mínimos dun proxecto básico son: memoria, planos e orzamento. O proxecto presentado inclúe todos estes contidos e, a maiores, outros apartados propios dos proxectos de execución, como a xustificación do cumprimento da normativa aplicable, pregos de condicións, estudo básico de seguridade e saúde, plano de carpinterías interiores e planos de instalacións.

A Deputación de Pontevedra ampárase tamén na afirmación de que non se presenta documentación da urbanización da praza, pero “o feito mesmo de que nos motivos de exclusión fale desta urbanización é canto menos indicativo de que proxecto cumpre coa obriga de identificar con precisión e claridade o investimento solicitado”, engade o recurso. Ademais, a memoria do proxecto reflexa a pavimentación da praza, así como a instalación dunha nova fonte de pedra cuxa situación e urbanización circundante se reflicte nun dos planos. Os materiais a empregar e demais especificacións tamén aparecen na documentación.

Por último, entre os argumentos para desestimar a solicitude do Concello de Valga a Deputación afirma que “o proxecto non supón unha mellora substancial no equipamento existente, senón que se limita á súa redistribución e equipamento”. Pois ben, o proxecto si supón unha mellora substancial. Tal é así que permitiría dar uso e contido a edificio de usos administrativos, de forma que poida albergar no seu interior distintas dependencias municipais como o xulgado, a Policía Local ou unha biblioteca, cumprindo deste xeito co compromiso que mantén o Concello de ofrecer aos veciños uns servizos municipais de calidade. Ademais, a reforma da praza Vicente Cousiño xeraría un novo espazo libre e de ocio, na actualidade apenas utilizado, e garantiría o seu uso por toda a cidadanía.

Á vista de que o proxecto cumpre co esixido polas bases, o goberno local entende que a decisión da Deputación está “politizada” e é “arbitraria”. Preséntase, así, o recurso de reposición para “seguir defendendo os intereses dos veciños de Valga”.

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton extensions

boton sede electronica

boton bandos

boton rueiro

boton tempo

boton obradoiro

Volver