Data e hora: 14 de outubro de 2019 ás 20:10 horas

Lugar: Salón de Plenos

SALONPLENOS

DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Ordinaria

Data e hora: 14 de outubro de 2019 ás 20:10 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria de data 2 de outubro de 2019. 

B) Actividade de control

     1. Dar conta dos decretos de Alcaldía (art. 42 do ROF)

      2. Mocións de urxencia

C) Rogos e preguntas

                              ------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Extraordinaria urxente

Data e hora: 14 de outubro de 2019 ás 20:20 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Ratificación da urxencia da convocatoria.

     2. Expediente 626/2019. Peche e liquidación do Orzamento. Conta Xeral do presuposto do exercicio 2018.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver