SALONPLENOS

DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Extraordinaria

Data e hora: 14 de marzo de 2019 ás 20:15 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o 21 de xaneiro de 2019. 

     2. Expediente 43/2019. Aprobación da memoria praa o establecemento dun convenio para a creación dun Conservatorio de Música en Valga.

     3. Dar conta ao Pleno do informe sobre execución trimestral dos orzamentos separados relativos ao cuarto trimestre de 2018.

     4. Dar conta ao Pleno do período medio de pago a proveedores do cuarto trimestre do 2018.

     5. Dar conta ao Pleno da morosidade do cuarto trimestre de 2018.

      6. Dar conta ao Pleno da remisión do presuposto municipal relativo ao exercicio 2019.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton directorio

boton radio

boton tempo

Volver