Información
Ubicación: Auditorio Municipal, Planta Soto - Rúa Ferreirós, 1-A
Horario: Mañáns: 16:00h a 20:00h

Cunha zona de préstamo xeral e unha zona infantil, a biblioteca conta con 990 socios/as. Cun total de 11656 volumes á disposición do usuario/a, esta biblioteca convértese nun referente cultural do concello.

Volver