A continuación pode cubrir e descargar o impreso para solicitar o Auditorio Muncipal. 

NOTA: É necesario darlle rexistro de entrada nas oficinas do Concello.

Volver