ANUNCIO

Datas e lugares de realización das probas para a selección de catro traballadores (condutor, tractorista, albanel e carpinteiro) en réxime de persoal laboral temporal. 

Publicada a lista definitiva de aspirantes do proceso selectivo da convocatoria de selección de catro traballadores en réxime de persoal laboral temporal (condutor, tractorista, albanel e carpinteiro), convocamos a todos os aspirantes admitidos á realización das probas que terán lugar os seguintes días:

CONDUTOR

- O día 14 de xaneiro de 2019, ás 16 horas na Escola Taller (Forno-Cordeiro)

TRACTORISTA

- O día 15 de xaneiro de 2019, ás 16 horas na Escola Taller (Forno-Cordeiro)

ALBANEL

- O día 17 de xaneiro de 2019, ás 16 horas na Escola Taller (Forno-Cordeiro)

CARPINTEIRO

- O día 17 de xaneiro de 2019, ás 16 horas na Escola Taller (Forno-Cordeiro)

Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do Documento Nacional de Identidade (DNI) ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal.

 

O alcalde

José María Bello Maneiro

 

Descargar anuncio

Listas definitivas de aspirantes admitidos

Volver